ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ