ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ