ΒΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ